Městský úřad Ústí nad Orlicí - platební portál

Místní poplatek odpad – vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba

Nastaveno pro variabilní symboly začínající předčíslím: 9776

Zadejte prosím své rodné číslo a systém vyhledá, zda jste vedený jako plátce, poplatník nebo jste kombinací obou variant. Následně Vám zobrazí příslušná data k zaplacení.

Více informací o platbě za komunální odpad získáte zde nebo nás kontaktujte na telefonních číslech uvedených zde.

Upozornění pro občany v insolvenci

Před úhradou si ověřte výši svého nedoplatku u správce poplatku (finanční odbor)

*Použitím této aplikace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Město Ústí nad Orlicí zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy (viz www.ustinadorlici.cz – Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR). Osobní údaj ve formě rodného čísla není nijak archivován, stejně tak není archivováno použití aplikace k zjištění variabilního symbolu.