Městský úřad Ústí nad Orlicí - platební portál

Výzva k úhradě určené částky provozovateli vozidla

Nastaveno pro variabilní symboly začínající předčíslím: 9283

Po uvedení variabilního symbolu, jména*, příjmení* a kontaktního e-mailu* Vám bude umožněno zaplacení Vaší výzvy k úhradě určené částky provozovateli vozidla on-line platební kartou nebo platebním tlačítkem. Částka se doplňuje automaticky z agendového informačního systému města dle zadaného variabilního symbolu a nelze ji dále upravit. Po uvedení povinných položek Vám bude umožněno provést on-line platbu platební kartou nebo platebním tlačítkem (PayU).

Více informací o platbě k úhradě určené částky provozovateli získáte zde nebo nás kontaktujte na telefonních číslech uvedených zde.

*Použitím této aplikace souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Město Ústí nad Orlicí zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy (viz www.ustinadorlici.cz – Informace o zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR). osobní údaj ve formě rodného čísla není nijak archivován, stejně tak není archivováno použití aplikace k zjištění variabilního symbolu.